Nyheter

Fler nyheter om mjölk

Se fler nyheter om mjölk på LRF Mjölks hemsida:

https://www.lrf.se/om-lrf/lrfs-branschavdelningar/mjolk/

Svensk Mjölk delfinansiär i forskningsprojekt om vall

I den riktade utlysningen om vallfoder har Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse beviljat medel till ett projekt som handlar om att göra vall mer produktiv och motståndskraftig genom att öka den biologiska mångfalden.

Se länk för mer information https://www.lantbruksforskning.se/aktuellt/nyheter/beviljade-projekt-vall/

Svensk mjölk i siffror