Svensk Mjölk

Svensk Mjölk arbetar för att utveckla en stolt hållbar svensk mjölknäring med växtkraft

Övergripande mål

Öka svensk mjölkproduktions bidrag till att föda världens befolkning med hållbara näringsrika produkter genom att skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga mjölkföretag

Svensk Mjölk, eller Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) som vi ursprungligen döptes till, grundandes 1932 av landets mejeriföreningar. Målet var tydligt: det behövdes en prisreglering för att hantera den kris som jordbruket gick igenom både här i Sverige och globalt och som fick smörpriset att sjunka som en sten. Och det lyckades. Några månader efter bildandet fattade riksdagen beslut om mjölkregleringen.

 

Sedan gick utveckling snabbt framåt för den svenska mejerinäringen. Rationaliseringsvågen gick över både fabriker och gårdar. Mjölkgårdarna blev färre och större. Ladugårdarna automatiserades. Vi fick maskinmjölkning, kylanordningar, lastbilar, hygieniska pappersförpackningar och självbetjäningsbutiker. Tusentals småmejerier försvann eller slogs samman till nya stabilare föreningar.