Välkommen till branschorganisationen Svensk Mjölk!

Vi har som ändamål att driva projekt som stärker såväl mjölkens som mjölkproduktionens konkurrenskraft i landet. Det gör vi främst genom att bedriva näringspolitik. Till vår hjälp anlitar vi sakkunskap från LRFs moderbolag LEAB och Växa Sverige. Svensk Mjölk har även till uppgift att förvalta föreningens kapital för att behålla den ekonomiska styrka som krävs för en långsiktig verksamhet.