Historia

Svensk Mjölk, eller Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) som vi ursprungligen döptes till, grundades 1932 av landets mejeriföreningar. Målet var tydligt: det behövdes en prisreglering för att hantera den kris som jordbruket gick igenom både här i Sverige och globalt och som fick smörpriset att sjunka som en sten. Och det lyckades. Några månader efter bildandet fattade riksdagen beslut om mjölkregleringen.

 

Sedan gick utveckling snabbt framåt för den svenska mejerinäringen. Rationaliseringsvågen gick över både fabriker och gårdar. Mjölkgårdarna blev färre och större. Ladugårdarna automatiserades. Vi fick maskinmjölkning, kylanordningar, lastbilar, hygieniska pappersförpackningar och självbetjäningsbutiker. Tusentals småmejerier försvann eller slogs samman till nya stabilare föreningar.

 

Nästa stora omställningsperiod kom på 90-talet. Nu var det inte längre teknikutvecklingen som stod i centrum utan politiken. Jordbruket avreglerades och inte lång tid efter väntade inträdet i EU-gemenskapen som förändrade den svenska mejerimarknaden i grunden.

 

Vi på SMR gick ihop med Svensk Husdjursskötsel och blev 1998 Svensk Mjölk. Det blev några spännande år tillsammans med fokus på näringspolitik, opinionsbildning och utveckling av de egenägda och populära ostklassikerna Präst®, Herrgård® och Grevé® innan det var dags för nästa stora förändring när husdjursdelen gick över till Växa Sverige.

 

På Svensk Mjölk sålde vi även en del av verksamheten och i dag fokuserar vi på att arbeta med att förbättra villkoren för mjölkproduktionen i Sverige och att underlätta för våra medlemsmejerier. Istället för att ha en egen omfattande administration bygger mycket av vår verksamhet på att vi ökat flexibiliteten och huvudsakligen samarbetar med kunniga rådgivare och experter inom olika områden.

 

Efter en sakutdelning av aktierna i maj 2020 ägs numera ostklassikerna av Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier ek för.

 • 1932 Svenska Mejeriernas Riksförening bildas den 18 maj i Stockholm.
 • 1935 SMR tar kontroll över smörexporten.
 • 1938 Riksost bildas.
 • 1941 Mjölkens fetthalt standardiseras.
 • 1952 Runmärkning av smör och ost.
 • 1958 Första Guldmedaljerna delas ut.
 • 1963 SMR går in som delägare i nybildade Jordbrukets Provkök.
 • 1964 Grevé® registreras som varumärke.
 • 1966 SMR:s marknadsråd bildas.
 • 1983 Första tävlingen i Årets Kock.
 • 1985 Tvåprissystemet införs. SMR blir huvudman för mjölkbedömningen.
 • 1986 Branschen förbjuder kadavermjöl som foderråvara.
 • 1989 Tvåprissystemet avskaffas.
 • 1991 Första steget mot avveckling av prisregleringssystemet. Mejeriföretagen ansvarar för prissättningen. Mjölkfrämjandet bildas.
 • 1998 SMR fusionerar med SHS och bildar Svensk Mjölk.
 • 2001 Präst® och Herrgård® registreras som varumärken.
 • 2006 Varumärket Bregott köps av Arla Foods.
 • 2013 Varumärket Svenskt Smör köps av Arla Foods.
 • 2013 Husdjursdelen av Svensk Mjölk går över till Växa Sverige. Det näringspolitiska arbetet sker i huvudsak via konsultavtal med LRF Mjölk och Växa Sverige.
 • 2015 Varumärket Årets kock säljs till Restaurangakademin.
 • 2020 Sakutdelning av aktierna i Svenska Ostklassiker AB till Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier ek för.
 • 2022 Svensk Mjölk går in som delägare (25%) i Tillväxtbolaget. Bolagets syfte är att erbjuda topplån till lantbruksföretag som vill göra hållbara investeringar för framtiden.