26 februari 2024

Svensk Mjölk delfinansiär i forskningsprojekt om vall

I den riktade utlysningen om vallfoder har Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse beviljat medel till ett projekt som handlar om att göra vall mer produktiv och motståndskraftig genom att öka den biologiska mångfalden.

Klicka här för mer information.

www.lantbruksforskning.se/aktuellt/nyheter/beviljade-projekt-vall/