Verksamhet

Svensk Mjölk främjar svensk mjölkproduktion genom att arbeta med:

  • Näringspolitik
  • Kunskapsutveckling i värdekedjan
  • Attraktionskraft för livsmedlet mjölk
  • Kapitalförsörjning för utveckling på gårdsnivå
  • Kommunikation och påverkansarbete

Svensk Mjölk utför detta arbete via ett antal av branschens aktörer, framförallt via LRF, Växa Sverige och Tillväxtbolaget.

 

För vidare information om verksamheten hänvisas till: