Ägare

Medlemmar i Svensk Mjölk ekonomisk förening är:

  • Norrmejerier
  • Falköpings Mejeri
  • Gäsene Mejeri
  • Arla Foods
  • Skånemejerier ek för

Övergripande ägaruppdrag

Utveckla en stolt hållbar svensk mjölknäring med växtkraft