Uppdrag och ägarstruktur

Medlemmar i Svensk Mjölk ekonomisk förening är Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier ek för. Föreningen äger Svensk Mjölk AB. Sedan i maj 2020 har medlemmarna ett direkt ägande i Svenska Ostklassiker AB efter att det genomförts en sakutdelning av aktierna.

 

Svensk Mjölk har fem kvarvarande målsättningar:

  1. förvalta föreningens tillgångar
  2. bedriva näringspolitiskt arbete i samarbete med LRF
  3. vara delaktig i och finansiera projekt som stärker mjölkens ställning
  4. främja lantbrukarnas föreningsrörelse
  5. bedriva med det nämnda sammanhängande verksamhet.