Om Svensk Mjölk

Svensk Mjölk, eller Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) som vi ursprungligen döptes till, grundandes 1932 av landets mejeriföreningar. Målet var tydligt: det behövdes en prisreglering för att hantera den kris som jordbruket gick igenom både här i Sverige och globalt och som fick smörpriset att sjunka som en sten. Och det lyckades. Några månader efter bildandet fattade riksdagen beslut om mjölkregleringen.

Sedan gick utveckling snabbt framåt för den svenska mejerinäringen. Rationaliseringsvågen gick över både fabriker och gårdar. Mjölkgårdarna blev färre och större. Ladugårdarna automatiserades. Vi fick maskinmjölkning, kylanordningar, lastbilar, hygieniska pappersförpackningar och självbetjäningsbutiker. Tusentals småmejerier försvann eller slogs samman till nya stabilare föreningar.

Nästa stora omställningsperiod kom på 90-talet. Nu var det inte längre teknikutvecklingen som stod i centrum utan politiken. Jordbruket avreglerades och inte lång tid efter väntade inträdet i EU-gemenskapen som förändrade den svenska mejerimarknaden i grunden.

Vi på SMR gick ihop med Svensk Husdjursskötsel och blev 1998 Svensk Mjölk. Det blev några spännande år tillsammans med fokus på näringspolitik, opinionsbildning och utveckling av de egenägda och populära ostklassikerna Präst®, Herrgård® och Grevé® innan det var dags för nästa stora förändring när husdjursdelen gick över till Växa Sverige.

På Svensk Mjölk sålde vi även en del av verksamheten och i dag fokuserar vi på att arbeta med att förbättra villkoren för mjölkproduktionen i Sverige och att underlätta för våra medlemsmejerier. Istället för att ha en egen omfattande administration bygger mycket av vår verksamhet på att vi ökat flexibiliteten och huvudsakligen samarbetar med kunniga rådgivare och experter inom olika områden.

Efter en sakutdelning av aktierna i maj 2020 ägs numera ostklassikerna av Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier ek för. Vår kvarvarande huvudinriktning är att bedriva näringspolitik inom mejeriområdet med syftet att öka mjölkinvägningen och konsumtionen av mejeriprodukter, och att förvalta föreningens kapital.

Vad som väntar i framtiden är det ingen som vet helt säkert. Men en sak vet vi: Framtidens svenska mjölkbönder kommer att fortsätta utveckla sina mejerier i hård konkurrens med nya tiders uppstickare samtidigt som vi arbetar för att behålla vår svenska mjölkproduktion baserad på en god djurvälfärd och omtanke om miljön. Utmaningarna kommer att skifta, möjligheterna likaså. Men en lärdom bär varje svensk mjölkbonde med sig: man vinner på att samarbeta.