27 april 2023

Guldmedaljsutdelningen 2023

LRFs förbundsordförande Palle Borgström höll i samband med guldmedaljsutdelningen den 27 mars, 2023, det tal som är publicerat nedan:

Eders Majestäter, ärade guldmedaljörer och kollegor.

Det är en stor ära och en oförglömlig upplevelse att få ha varit här på Stockholms Slott. Det är alltid en högtidlig stund att få komma till det här sammanhanget, Guldmedaljen, och fira duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor. 

 

Kungens jubileum

Jag vill börja med att uppmärksamma att Kungen, Ers Majestät, i år firar sitt 50-årsjubileum som landets statschef. Det är en imponerande bedrift som inneburit en gedigen arbetsinsats inte minst för våra näringar.

 

Kungens engagemang för svenskt lantbruk är omvittnat och väldokumenterat. Om jag inte är felinformerad så var kungens ämnesval i studentuppsatsen till realskolan ”Huvudbetingelserna för den europeiska jordbruksproduktionens regionala differentiering”.

 

Det är ett imponerande ämnesval och som en person som dagligen jobbar med jordbruksfrågor också på EU-nivå så kan jag säga att ämnet är lika aktuellt även idag. Men kungens intresse för lantbruk kanske framförallt visas genom verksamheten på Stenhammar som jag vet att kungen är väldigt besjälad av.

 

Vi inom svenskt lantbruk är glada och tacksamma över det engagemang som Kungen visat svenskt lantbruk under åren, inte minst via att delta i sådan här sammanhang. Så jag vill rikta ett stort tack till er från Sveriges bönder.

 

Våra guldmedaljörer

Kära guldmedaljörer! Till er vill jag också rikta ett stort tack för ert arbete för Sveriges livsmedelsförsörjning, jobbskapande, miljöarbete och för landets beredskap.

 

Ni kära guldmedaljörer bidrar var och en till Sveriges försörjningstrygghet och i den speciella tid som vi har bakom oss, men också framför oss, så vet jag att det är många som är tacksamma över det jobb ni har gjort och gör framåt. Ni skapar mat och jobb i hela landet. Era kor bidrar med stor miljönytta på betesmarkerna och håller landskapet öppet. 

 

Öka produktionen

Vi behöver fler mjölkproducenter i alla delar av landet och många av oss behöver bättre förutsättningar. Just nu arbetar regeringen med en uppdatering av livsmedelsstrategin som ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för att producera mat i Sverige. Vi är många som deltar i att det arbetet blir så bra som möjligt och att resultatet märks på våra gårdar.

 

För vi behöver öka försörjningstryggheten. När det kommer till mjölk ligger självförsörjningen på drygt 70 procent. För att bli självförsörjande behöver vi cirka 120 000 fler mjölkkor i Sverige. Mjölkföretagare är motorn på landsbygden och varje bonde skapar cirka åtta jobb på landsbygden. Ökar vi produktionen och blir självförsörjande så skulle det betyda flera tusen jobb på landsbygden!

 

Djur och klimat

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. Vi som lantbrukare stor mitt i de förändringar som sker. Även om vi är vana vid att förhålla oss till växlande väder, så är det med stor oro som vi ser hur väderskillnaderna blir större, inte minst för våra kollegor runt om i världen.

 

Fler i samhället måste få kännedom om det kretslopp som vi arbetar med på gårdarna. Att vi som mjölkproducenter låter våra kor ta fram mjölk och kött med hjälp av gräs som växer, av solen och regnet. Korna skapar mat där vi människor inte kan.

 

Det som ofta glöms bort i dagens debatt är vilken miljönytta som våra kor faktiskt gör. Omkring 15 procent av Sveriges jordbruksmark är naturbetesmark som inte kan användas för livsmedelsproduktion på något annat sätt än som bete. Dessa marker är artrika just för att de betas. Igenväxning är i dagsläget det största hotet mot många arter och växter i Sverige. Vi behöver mer betesmarker och fler betande djur i Sverige för att vända denna utveckling. Och vi behöver fler mjölkbönder.

 

I takt med att allt fler konsumenter bryr sig om hur maten produceras, så är min förhoppning att vi kommer kunna ta betalt för svenska mervärden. Det måste bli så om vi ska ha möjlighet att fortsätta. Samtidigt ser vi en betalningsvilja för bland annat svensk producerat.

 

Men den betalningsviljan hotas delvis av att priserna på livsmedel upplevs vara dyra och att inflationen rusar iväg och gör det svår för många  samhället. Men vi måste hålla i vår produktion och konsumenter måste fortsätta att välja svenskt.

 

Det är också kul att vara bonde. Ibland är det lätt att glömma det när man är fokuserad på att lösa problem i vardagen. Men det är väldigt roligt och det är betydelsefullt att vara förankrad på den plats man lever och verkar. Det är roligt att utveckla sin produktion och växtodling och se hur man får olika resultat genom olika insatser. Och det är ett väldigt meningsfullt arbete.

 

Årets mjölkbonde

Vi mjölkbönder behöver också goda förebilder – förebilder som ni kära guldmedaljörer. Företagare som är stolta över sin produktion och vill satsa på mjölken. För att ytterligare lyfta goda förebilder och belöna skickliga mjölkföretagare delas priset Årets Mjölkbonde. Priset ska gå till en mjölkföretagare som har utvecklat sitt företag på ett föredömligt sätt och utvecklat mjölksektorn. Pristagaren måste kunna samordnat lönsamhet, effektivitet, ledarskap och uppvisat stor hänsyn till djur och miljö.

 

Avslutning

Ni är alla värdiga mottagare av guldmedaljen. På LRF Mjölks vägnar vill jag gratulera Er till en prestation. LRF Mjölks guldmedalj är den högsta utmärkelse som delas ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är minst 23 års leverans av mjölk av högsta kvalitet. Sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från Sveriges Kungahus.

 

Jag får därmed be Ers Majestät Konungen att komma upp på scenen och dela ut årets Guldmedaljer samt priset till Årets Mjölkbonde.

 

Avslutningsord till dagens program

Bästa Guldmedaljörer. Tack vare er dagliga omsorg om djur och era företag har ni fått motta LRF Mjölks Guldmedalj för skicklighet och ansvarskänsla i arbetet med mjölkkvalitén.

 

Stort tack till Eders Majestäter Konungen och Drottningen för att ni bjuder in till detta fina sammanhang och för det arbetet ni gör för att uppmärksamma svenskt lantbruk.