02 maj 2023

Grönt ljus för Växas djurvälfärdsstudie

Djurförsöksetiska nämnden i Uppsala har godkänt Växas studie om mjölkkor i lösdriftsstall. Syftet med studien är att undersöka om och hur mjölkkors djurvälfärd förändras efter vistelse i lösdriftsstall under alla årstider.

Under försöksperioden är djuren kvar i sin vanliga inomhusmiljö och tas om hand av ordinarie personal. Nämnden gör därför bedömningen att frånvaron av utomhusvistelse inte innebär någon påtaglig försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.

 

Det saknas idag forskning på området. Med denna studie kommer vi få svar på många viktiga frågor som rör mjölkkors mående och villkor i lösdriftsmiljö. Det kommer bidra till ett bättre kunskapsunderlag inför beslut som rör svensk mjölkproduktion i framtiden. Som ansvarig för studien är jag nöjd med att nämnden gjort en gedigen prövning av vår ansökan och kommit fram till samma slutsatser som vi om den rådande kunskapsbristen, säger Växas försöksledare Fredrik von Unge.

 

Det pågår en stor och bred debatt i samhället om förutsättningarna för en tryggad livsmedelsförsörjning. Inte minst kriget i Ukraina har satt fokus på svensk försörjningsförmåga i händelse av kris. Samtidigt är det viktigt att stärkta produktionsförhållanden går hand i hand med en god djurvälfärd.

 

Från LRFs sida ser vi med stor förväntan fram mot studieresultatet alldeles oavsett vad den visar i slutändan. Vi hoppas att studien ger en tydlig och vetenskaplig grund för en god djurhållning under årets alla dagar. För en sak vet vi sedan gammalt: friska och välmående djur producerar mer och bättre, säger Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk.

 

Fakta om Växas välfärdsstudie:

  • Resultatet av studien presenteras under 2024.
  • Totalt 25 djurhälsonyckeltal studeras i de uttagna besättningarna.
  • Ungefär 1500 mjölkkor deltar i studien. Djuren hålls i sina ursprungsbesättningar.
  • Sju besättningar har rekryterats fram till idag. Dessa ligger i Västra Götalands, Jönköpings, Kalmar, Gävleborgs och Uppsala län.
  • Försöket inkluderar endast djur som kalvat (och en viss period inför kalvning för djur som inte kalvat än).
  • Korna kommer att vistas i sina ordinarie stall dygnet runt även under betesperioden i sommar.
  • Alla deltagande besättningar kommer att ha regelbunden övervakning av veterinär.