Historiska milstolpar

1932 Svenska Mejeriernas Riksförening bildas den 18 maj i Stockholm.

1935 SMR tar kontroll över smörexporten.

1938 Riksost bildas.

1941 Mjölkens fetthalt standardiseras.

1952 Runmärkning av smör och ost.

1958 Första Guldmedaljerna delas ut.

1963 SMR går in som delägare i nybildade Jordbrukets Provkök.

1964 Grevé® registreras som varumärke.

1966 SMR:s marknadsråd bildas.

1983 Första tävlingen i Årets Kock.

1985 Tvåprissystemet införs. SMR blir huvudman för mjölkbedömningen.

1986 Branschen förbjuder kadavermjöl som foderråvara.

1989 Tvåprissystemet avskaffas.

1991 Första steget mot avveckling av prisregleringssystemet. Mejeriföretagen ansvarar för prissättningen. Mjölkfrämjandet bildas.

1998 SMR fusionerar med SHS och bildar Svensk Mjölk.

2001 Präst® och Herrgård® registreras som varumärken.

2006 Varumärket Bregott köps av Arla Foods.

2013 Varumärket Svenskt Smör köps av Arla Foods.

2013 Husdjursdelen av Svensk Mjölk går över till Växa Sverige. Det näringspolitiska arbetet sker i huvudsak via konsultavtal med LRF Mjölk och Växa Sverige.

2015 Varumärket Årets kock säljs till Restaurangakademin.

2020 Sakutdelning av aktierna i Svenska Ostklassiker AB till Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier ek för.