Smältbarhet i helsäd

  • Smältbarhet i helsädesensilage bestäms med IVOS.
  • Smältbarhet i färsk helsäd bestäms med EFOS.

I NorFors fodervärderingssystem är smältbarheten viktig för att kunna bestämma nettoenergi och nedbrytningshastighet i NDF. De skandinaviska länderna har enats om en metod för att bestämma smältbarheten i helsäd. Metoden infördes till ett svenskt foderlaboratorium 2010.

När helsäden skördas tas hela plantan till vara, stjälk, ax, blad och baljor. Man kan odla grödan i renbestånd eller blandat. Vanligen blandas korn eller havre med ärter, eller vete med åkerböna. Orsaken till att dessa blandningar är vanliga är att mognadsstadierna passar bra ihop. Även hela majsplantor och hela majskolvar tillhör fodergruppen helsäd.

Den organiska substansens smältbarhet i djuret (in vivo) kan skattas med en analys på laboratorium. Vanligtvis används metoden av Tilley & Terry (1963) för att bestämma smältbarheten. Modifieringar av Tilley & Terrymetoden som t ex. VOS, IVOS och EFOS kan också användas för att bestämma smältbarhet. För färsk helsäd (grönmassa) används metoden EFOS. IVOS-metoden används för ensilerad helsäd. Metoden VOS, som ofta används i Sverige på vallprover, är tyvärr inte utvärderad för helsäd.

Se också Vad är VOS, IVOS och EFOS?

Källor:

  • Norfor, 2011. NorFor – The Nordic feed evaluation system. Redaktör H. Volden. EAAP publication nr 130. Wageningen Academics Publishers. Nederländerna
  • Tilley J.M.A. & Terry R.A., 1963. J Brit Grassland Soc 18:101-111 
Senast ändrad 9 februari 2012