Uppdateringar i NorFors fodermedelstabell

Uppdatering av NorFors fodermedelstabell (2013-08-30)

Svenska grovfoder och spannmål är uppdaterade i NorFors fodermedelstabell. Bakgrundsdata är inkomna foderanalyser 2010, 2011 och 2012.

Den största ändringen är gjord på den vanligaste foderkoden 6-165, där råfetthalten är nedjusterad till genomsnittet 33. Ändring av råffetthalt i vallfoder gjordes redan förra året på de övriga foderkoderna 6-161 till 6-176

På spannmål är det små förändringar. Generellt har råprotein, råfett, NDF och stärkelse sjunkit några gram medan socker ökat. Det är spannmålskoderna 1-1 till 1-5 som har uppdaterats.

Här är de senaste uppdateringarna:

Tidigare års uppdateringar:

NorFors fodertabell:

www.norfor.info 

Senast ändrad 31 augusti 2013